201612.02
Off
0

När det otänkbara händer

Anhörigs bortgång

Man tror aldrig att det ska hända ens egen älskade familj men plötsligt händer det, våra nära blir svårt sjuka eller går bort och då är det bra om man vet vad som gäller.

Till er arbetsgivare och anställda som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal; det är i detta avtal ni går in och läser på alternativt ringer er organisation och får hjälp, det är det de är till för.

Till er andra som saknar kollektivavtal, då är det lagen om rätt till ledighet vid trängande familjeskäl som styr detta (1989:209).

Närståendepeng

Det finns något som heter närståendepeng och som kan betalas ut via Försäkringskassan. Detta är en ersättning som man kan få om man avstår från arbete för att vårda anhörig. Den anhörige måste vara svårt sjuk för att man ska kunna få närståendepeng från Försäkringskassan och man har rätt att vara ledig från arbete i högst 100 dagar.

Vid vård av en person som blivit smittad vid användning av blodprodukter inom den svenska hälso- och sjukvården eller i vissa fall om personen smittats av sin maka/make eller sambo, kan närståendepenning betalas ut för högst 240 dagar.

Vem är då närstående i detta sammanhang?

Till närstående räknas anhöriga men även andra som den anställda har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Detta kan ju vara bra att veta eftersom många idag lever i ensamhushåll och kanske vill t.ex. få hjälp av en snäll vän. Båda parter måste även vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land.

Kan alla få närståendepeng?

Som vanlig finns det undantag men det enklaste är att ringa och kontrollera med Försäkringskassan om du har rätt att ansöka om detta.

Ledighet vid anhörigs bortgång

Lagstiftningen reglerar rätten till ledighet men inte betald ledighet, detta måste varje arbetsplats utan kollektivavtal själv ta fram en policy för. Några krav på lägsta anställningstid finns inte.

En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag.

Hur många dagar ska man som arbetsgivare bevilja ledighet för och hur gör man med betald ledighet på begravningen?

Ja, här får man bestämma sig helt enkelt för vad som man tycker passar verksamheten. Man kan inte neka ledighet men man måste inte betala för den lediga tiden som arbetsgivare.

Detta är väldigt svårt för alla parter och vi brukar rekommendera våra kunder att tänka igenom detta noga och skriva ner beslutet som sedan gäller alla anställda samt meddela personalen. Vår erfarenhet är att om man är stöttande och visar förståelse på arbetsplatsen så blir sorgen inte lika tung.
Kan man arbeta med hjärtat då blir arbetsplatsen en bättre plats för alla oavsett om man är chef eller anställd.

Om man inte får betald ledighet som anställd finns det tre sätt att vara ledig när detta händer, tjänstledigt utan lön, sjukskriven eller semester/kompledighet. Prata och lyssna på varandra, alla tjänar på det.


Ta hand om varandra nu i juletid och ring oss gärna om ni har funderingar kring detta eller annat.