Desk office business financial accounting calculate, Graph analysis

 

Välkommen till Ecomentum.

För mig är det viktigt att vi arbetar tillsammans och att vi har en nära kontakt med varandra. Har vi det så är det enkelt att hjälpa och för att arbetet ska flyta smidigt så har vi en arbetsrutin som alla Ecomentums kunder följer:

·         Ecomentum har uppdragsavtal med alla kunder. Vi arbetar alltså tillsammans efter ett påskrivet kontrakt. Alla kunder kontrolleras i enighet med Penningtvättslagen innan samarbete påbörjas.

·         Ditt bolag behöver en dropbox och en mapp märkt med bolagetsnamn, hit bjuder du in Ecomentum.

·         Leverantörsfakturor skannas, vidarebefordras via mail eller app till bokföringsprogrammet.

·         Kvitton samlas ihop i ordning. Här har vi ännu två inlämningssätt, dels via app om det inte är så mycket och vid större kvantiteter på papper.

·         Ecomentum ser helst att du sköter din fakturering själv inne i programmet.

·         Vi har regelbundna möte där vi tittar på hur verksamheten går, vart är ni på väg och hur ska vi tillsammans se till att just era mål uppfylls.

A

Vad vi erbjuderAtt bli kund på Ecomentum:

Vid vår första kontakt pratar vi övergripande om vad ni vill ha hjälp med och om Ecomentum kan åta sig detta, därefter bokar vi ett möte.
Under vårt första möte, kommer vi att gå igenom er verksamhet och tillsammans kommer vi att prata om:

Var ni är idag?
Hur ni ser på framtiden?
Vad vill ni ha hjälp med?
Vilka förväntningar har Ecomentum på er och ni på Ecomentum?

Nu vet vi båda om vi vill påbörja ett samarbete med varandra eller om vi ska gå vidare var för sig.

Vid samarbete startar jag med att göra en kontroll i enighet med Penningtvättslagen, om utfallet på den kontrollen är ok, tar vi fram ett uppdragsavtal där även pris för de tjänster ni vill ha utförda finns med. Uppdragsavtalet skrivs på av båda parter.

Först när detta är gjort och uppdragsavtalet är påskrivet av oss båda börjar vi arbeta tillsammans.

Om ni redan har en redovisningskonsult måste ni nu säga upp det avtalet med dem. Hämta ert material och be er tidigare konsult skicka eran SIE 4 fil till oss så att vi kan börja arbeta.

Nu är det dags att sätta igång samarbete :)

* Mindre engångsuppdrag.

Via mail kommer vi att gå igenom vad ni vill ha hjälp med och om Ecomentum kan åta sig detta. Ni får då också ett prisförslag som ni godkänner via mail innan vi möts. Jag kommer även att göra en kontroll av er och er verksamhet i enighet med Penningtvättslagen.
Om denna kontroll är ok går vi vidare och bokar ett möte.
Vid mötets start skrivs uppdragsavtal på av båda parter. Först efter det börjar vi arbeta tillsammans.

Nu hjälps vi åt att lösa era frågor och arbetet startar :)

För att göra arbetet så bra och effektivt som möjligt har Ecomentum samma arbetsgång för alla kunder oavsett hur stor man är och hur ofta man lämnar in.
Alla Ecomentum:s kunder arbetar i Visma Eekonomi.
•Ditt bolag behöver en dropbox och en mapp märkt med bolagetsnamn, hit bjuder du in Ecomentum.
•Leverantörsfakturor skannas, vidarebefordras via mail eller app till bokföringsprogrammet.
•Kvitton samlas ihop i ordning. Här har vi ännu två inlämningssätt, dels via app om det inte är så mycket och vid större kvantiteter på papper.
•Ecomentum ser helst att du sköter din fakturering själv inne i programmet.
Jag är en engagerad konsult. Du måste vara beredd på att jag är närvarande, detta arbetssätt passar inte alla men på Ecomentum lämnar man inte bara in papper utan vi arbetar tillsammans för att du ska få ut vad du önskar av ditt företagande.

Oavsett bolagsform skapar du enkelt ett bolag inne på Verksamt.se. Ecomentum hjälper dig gärna om du vill.
Gör en affärsplan och en budget för att kontrollera att din idé håller och att du har möjlighet att tjäna pengar på den.
För AB behöver du minst 25 000 kr i aktiekapital.
Ta i tid kontakt med din med din bank. De hjälper dig med bankkonto och insättning av Aktiekapital. De vill även se stiftelseurkund och bolagsordning. Detta behöver du också lösa innan.

När Ecomentum hjälper till att rätta det som blivit fel arbetar vi nära med dig som kund. Vi kommer tillsammans med dig att gå igenom och rätta till.