201902.18
Off
0

Traktamente och andra ersättningar vid resa i tjänsten.

Reseräkning, traktamente och andra ersättningar vid resa i tjänsten.

Om du i tjänsten varit på resa har du rätt till olika typer av ersättningar för detta. Här tänkte jag ta upp några av de vanligaste som jag brukar få frågor om.

Traktamente:

Är en ersättning som du som anställd eller egen företagare kan få för ökade levnadsomkostnader i samband med tjänsteresa. Du måste ha minst en övernattning för att kunna få detta. Det finns en skattefri del som är fastställd av Skatteverket men det finns inget som hindrar att du har en annan överenskommelse med din arbetsgivare. Det enda som då händer är att överskjutande belopp räknas som lön och du beskattas för det.

Något man också ska tänka på är om arbetsgivaren betalar för maten du äter under resa. Då ska dels en minskning av ditt traktamente ske och du ska även förmånsbeskattas för detta. Undantag är hotellfrukost och mat som är obligatoriskt på resa, alltså du kan inte välja bort det. Dessa två behöver du inte förmånsbeskattas för men i frågan om hotellfrukost så minskas traktamentet.

Har ni även representation under tjänsteresan förmånsbeskattas inte detta men traktamentet minskar.

Får du inte traktamente av din arbetsgivare trots att du uppfyller kriterierna, kan du istället yrka avdrag för detta i din privata inkomstdeklaration. Då får du den skattefria delen där istället. Var beredd på att Skatteverket vill få in underlag som styrker din resa.

Traktamente i Sverige år 2019 är för heldag 230 kr och halvdag 115kr. Om det ingår mat i din resa ska detta avräknas från ditt traktamente enligt Skatteverkets fastställda lista.

Har du arbetat utomlands så finns det en lista på Skatteverket med vilket skattefritt belopp som gäller i respektive land.

Milersättning:

Om du kör med egen bil eller har förmånsbil och betalar drivmedlet själv kan man få ersättning för körning i tjänsten.

Privat bil: 18,5kr/mil

Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil

Skriv körjournal!!

Bevisbördan för detta ligger på dig och bolaget du arbetar för.

För att du ska kunna få ut rätt ersättning vill företaget att du skriver reseräkning och körjournal. Jag brukar råda mina bolag att man laddar ner någon av de många gratis mallarna för detta som finns på nätet och att man även sätter de kvitton man har tillsammans med reseräkningen.

Hotellövernattning:

I samband med tjänsteresa får företaget du arbetar på och i vars ärende du är ute och reser, betala din hotellövernattning. Betalar du själv detta ska du lämna in kvittot och få ersättning när du kommer hem eller om företaget betalt från början då får de kvittot direkt.

Om du väljer att sova hos en bekant till exempel istället så kan du få ett skattefritt belopp som ersättning för övernattningen. År 2019 är detta på 115kr / natt. Samma här om arbetsgivaren inte betalar ut detta kan du yrka avdrag i din deklaration men du måste vara beredd på att Skatteverket vill få in underlag som styrker din resa.

Om du är ute på en längre tjänsteresa som varar mer än 3 månader då gäller andra belopp och delvis andra regler. Jag tar inte upp dessa här utan är det aktuellt för dig.

Läs gärna mera i Skatteverkets broschyr SKV 354.

Lycka till ?