201902.25
Off
0

Skatteverket gör om sin hemsida och ändrar rutinen för rapportering av skattedeklaration

Skatteverket gör om sin hemsida och ändrar rutinen för rapportering av skattedeklaration.

Skatteverket är igång med ett omfattande förändringsarbete kring hur och var vi rapporterar in skattedeklarationen. Detta arbete kommer att pågå under hela våren 2019.

 Flera av mina kunder märkte redan vid inrapporteringen nu i februari att beräkningsbilagan över vad ni ska betala in ser helt annorlunda ut. Detta är för att ni nu istället för att få Skatteverkets färdig ifyllda dokument, får Ecomentum:s egen blankett. Anledningen till denna förändring är att Skatteverket för tillfället inte tillhanda håller sin beräkningsblankett på samma sätt som innan och jag därför skapat en egen mall som vi använder. Samma information men ett annat utseende.

Till de av er där Ecomentum inte sköter inrapportering av skattedeklaration, hittar ni nu både lön och moms delen inne på mina sidor på Skatteverket. Följ noga instruktionerna och lägg manuellt samman de olika delarna, glöm inte att ta med F skatt om ni har det, i er beräkning så ni vet vad ni ska betala in. Avsätt tid för det tar lite längre tid just nu men Skatteverket arbetar på att få allt att fungera. Trolig prognos är att det är helt på plats sommaren 2019.

Lycka till ?