202006.29
Off
0

Omställningsstöd – Tillfällig regel Corona pandemin

Omställningsstöd – Tillfällig regel Corona pandemin

Då många bolag denna vår 2020 fått kraftigt minskad omsättning på grund av Corona pandemin så har ytterligare ett krispaket kommit.

Omställningsstöd:

  • Både företag och föreningar får söka. Bolagen måste ha F skatt.
  • Ansökan kan göras från 22/6
  • Nettoomsättningen ska ha sjunkit mer än 30% för perioden mars- april 2020 jämfört med samma period i fjol alltså mars-april 2019.
  • Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera.
  • Har bolaget skatte- avgiftsskulder hos Kronofogden eller är i konkurs kan inte stödet sökas.
  • Ansöker man och får beviljat på falsk och felaktig grund kan detta ge upp till 6 års fängelse.

Läs mera om omställningsstödet här:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html

Gör Skatteverkets test och se om du är berättigad:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona/beraknaomstallningsstod.4.109dcbe71721adafd25405f.html