201906.24
Off
0

Du som är arbetsgivare åt en ungdom 15–18 år. Nya regler från 1/8 2019.

Har du en ung anställd mellan 15–18 år kommer du att få sänkt arbetsgivaravgift på denne från den 1/8 2019. Du betalar bara för ålderspensionsavgiften.

Max lön är 25 000kr /månad och ungdom i åldersintervallet. Betalar du ut högre lön är det full arbetsgivaravgift som gäller även framöver.

Ny sänkt arbetsgivaravgift är: 10,21 %.

De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

Glad sommar och lycka till ?