201606.16
Off
0

Nya regler för Bostadsrättsföreningar


Till bostadsrättsföreningar – viktig information.

Den 1/7 2016 kommer det att ske förändringar i lagen om bostadsrättsförening och även i lagen om ekonomisk förening.

Här vill vi göra er uppmärksamma på de förändringar som rör det obligatoriska medlemsregistret.

Nyheter:

  • Tidpunkt för medlems in och utträde.
  • Ändringar ska ske omgående när de inträffar.
  • Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen.
  • Medlemsförteckningen ska bevaras så länge föreningen består och under minst sju år efter föreningens upplösning.
  • Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.
  • I fråga om behandling av personuppgifter i en medlemsförteckning finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204). Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av medlemsförteckningen innebär.
  • Varje medlem har rätt att på begäran och utan kostnad få en skriftlig uppgift av föreningen om sitt medlemskap och om de medlemsinsatser som han eller hon har betalat in eller tillgodoförts genom insatsemission

Läs gärna mer i : Bostadsrättslag (1991:614)  Kap 9 $9  och även lag om ekonomiska föreningar (1987:667) kap 3 $ 6-10