Forts. Nya krav på BRF
201608.12
Off
0

Forts. Nya krav på BRF

Sedan den 1/7 gäller nya krav på föreningens lägenhetsregister. Den ska innehålla: 1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumantal och övriga utrymmen, 2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen, 3. bostadsrättshavarens namn, 4. insatsen för bostadsrätten. 5. pantsättning Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts…

Nya krav på medlemsförteckning
201608.05
Off
0

Nya krav på medlemsförteckning

Sedan den 1/7 gäller nya krav på föreningens medlemsförteckning. Den ska innehålla: 1. varje medlems namn och postadress, 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och 3. den bostadsrätt som medlemmen har 4. vid medlemsavgång ska tidpunkt för detta också antecknas Medlemsförteckningen ska vara tillgänglig för alla medlemmar och förändringar i denna ska genast antecknas. Kontrollera…

Nya regler för Bostadsrättsföreningar
201606.16
Off
0

Nya regler för Bostadsrättsföreningar

Till bostadsrättsföreningar – viktig information. Den 1/7 2016 kommer det att ske förändringar i lagen om bostadsrättsförening och även i lagen om ekonomisk förening. Här vill vi göra er uppmärksamma på de förändringar som rör det obligatoriska medlemsregistret. Nyheter: Tidpunkt för medlems in och utträde. Ändringar ska ske omgående när de inträffar. Medlemsförteckningen ska hållas…