201608.12
Off
0

Forts. Nya krav på BRF

Sedan den 1/7 gäller nya krav på föreningens lägenhetsregister.
Den ska innehålla:
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn,
4. insatsen för bostadsrätten.
5. pantsättning

Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.
Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt.
Kontrollera med den som sköter dessa register åt föreningen att ändringarna är gjorda och vill ni ha hjälp av oss bara ring: 0708-17 47 04 eller 0708-18 95 65 så löser vi det åt er.