201608.25
Off
0

Studiestart

Ni som studerar eller har unga vuxna som börjar på universitet/högskola – Kom ihåg…

Nu börjar skolorna igen och våra unga vuxna som i många fall nu börjar skola på annan ort har en del att komma ihåg utöver den rena studie starten.

När man flyttar till ny ort som student är det viktigt att man omgående gör sin flyttanmälan till Skatteverket så att rätt adress finns inskriven i folkbokföringen.
Flyttanmälan görs enklast med e – legitimation här.
Du kan även få rabatt som student om du använder dig av denna sida.

Varför är detta viktigt?

Är du rätt folkbokförd får du:

1 Din post till rätt adress
2 Möjlighet att söka bostadsbidrag
3 Möjlighet att söka stipendier i kommunen
4 Teckna hemförsäkring
5 Snabbare och enklare att söka vård.

Undantaget är om du har familj och barn på annan ort. Då är det rimligare att du är skriven med dem.