201609.02
Off
0

Lathund för moms på digitala tjänster

MOMS på digitala tjänster

 

Tycker ni också att det är svårt med moms på digitala tjänster?

Här kommer en liten förklaring för att underlätta ert företagande.

Digitala tjänster är ett samlingsnamn för tre tjänster:

  • Telekommunikationstjänster= fast, mobil telefoni + internet.
  • Sändningstjänster= Tv och radioprogram som sänds via tv och radio nät.
  • Elektroniska tjänster= tjänster som säljs via internet och andra elektroniska nätverk. T.ex. Appar, webbsidor, böcker och film.

 

I vilket land ska momsen redovisas?

Om köparen är ett företag:

En digital tjänst är alltid omsatt i det land köparen bor/vistas stadigvarande i. Är tjänsten omsatt i Sverige, gäller svensk moms 25 % och läggs på fakturan som vanligt.

Är tjänsten omsatt i utlandet finns det två alternativ:

1. Köparen är ett företag – Är företagaren etablerad i ett annat land gäller omvänd momsskyldighet och du lägger inte på någon moms. Köparen får redovisa detta. Köparen måste lämna VAT-nummer till dig och agera i den egenskapen vid kontakten med dig så att du vet att det är ett företag.

2. Har köparen en etablering i Sverige och tjänsten omsätts i Sverige då är det svensk moms 25 % på fakturan som vanligt.


Är köparen inte ett företag utan en privatperson har det tagits fram presumtioner för att förenkla vad som gäller: 

1. Om tillhandahållandet kräver att köparen finns på en speciell plats t.ex. ett internetcafé anses tjänsten omsatt där.

2. Om tjänsten säljs via en fast marklinje anses tjänsten omsatt där den fasta marklinje är installerad.

3. Om tjänsten säljs via ett mobilt när är tjänsten omsatt i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot.

4. Om en tjänst kräver dekoder eller liknade anordning är tjänsten omsatt där dessa finns. Är platsen inte känd räknar man den plats dit programkort skickats för att användas där.

5. Om dessa presumtioner inte får att använda kan platsen för användandet identifieras med två av köparen icke motstridiga bevishandlingar. T.ex. köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar om köparen som du som säljare har tillgång till.

6. Det finns möjligheter både för dig som säljare och Skatteverket att motbevisa presumtionerna för att fastställa användarens plats.

Vid dessa försäljningar är det du som säljare som ska redovisa och betala momsen. Om köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige ska momsen betalas här. Om köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land måste du dock betala det landets moms. Det kan antingen göras genom att du momsregistrerar dig i det landet eller att du använder dig av Skatteverkets e-tjänst, den s.k. Mini One Stop Shop (MOSS).