201609.14
Off
0

Fåmansbolag

Aktiebolag som är fåmansbolag

Utredningstiden för 3:12 reglerna är förlängt till den 1/11 2016.

En utredning tillsattes år 2014 för att utreda 3:12 reglerna i fåmansbolag.


Utredningen ska analysera:

1. om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras.

2. om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras.

Samt lämna förslag till de förändringar av 3:12 reglerna som utredningen finner lämpliga.


Beroende på vad utredningen kommer fram till kommer förändringar att ske på detta beskattningsområde.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med vad detta kan innebära för dig och ditt bolag.


Följ och gilla oss på Facebook så missar ni aldrig något viktigt!