201610.14
Off
0

Bifirma

Bifirma

Funderar du på att testa en ny affärsidé, då kan bifirma vara något för dig?

Som företagare har man ofta många goda idéer och då är ju frågan hur man enklast förverkligar dem.
Har du en idé som inte riktigt passar in i vad du gör idag men du tror på den, och vill köra egen hemsida, logga m.m. när du säljer din idé men du är inte villig att skapa ett bolag till just nu, då kan detta vara en väg att gå.

Allmänt om bifirma:

Bifirma är ingen egen juridisk person.

Du kan registrera ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet, en bifirma. Firmalagen gäller också bifirmor.

Aktiebolag som vill ha bifirma:

För aktiebolag gäller att man registrerar bifirman hos bolagsverket här.

Bifirmans verksamhet ska vara en del av AB:s huvudverksamhet. Kolla att det står rätt verksamhet registrerat på bolaget annars tar ni upp ärendet på bolagsstämman för beslut och därefter ändrar ni hos Bolagsverket.

Styrelsen fattar beslutet om bifirma ska startas.

Ni kommer att bli tvungna att lämna in en försäkran men inte styrelseprotokoll till Bolagsverket om att ni ska starta bifirma. Inne på Verksamt får ni mycket hjälp.

Bifirman nämns inte i bolagsordningen utan i bolagsordningen ska det bara stå vilka verksamheter ni bedriver.

Bokföringen sker i AB och kan särskiljas om man vill det genom att olika konton används eller använda resultatenheter för att kunna hålla koll på hur bifirman går.

Vid fakturering för bifirman gäller lite speciella regler. Bifirmans logga får gärna vara med men AB:s namn o uppgifter ska stå på fakturan.

Vid fakturor som ni får från leverantör är lagstiftningen oklar och det finns inget skallkrav på att AB:s uppgifter ska vara med.

Enskild näringsverksamhet/handelsbolag som vill ha bifirma:

I EN beslutar ägaren om bifirma ska startas.

I HB beslutar bolagsmännen tillsammans om man ska starta bifirma.

Några handlingar utöver anmälan behöver inte skickas in.


Lycka till!!