201910.01
Off
0

Ny guide för kontrolluppgifter som ska lämnas in av BRF.

Ny guide för bostadsrättsföreningar ( BRF).

Skatteverket har nu varit behjälpliga och skapat en guide till bostadsrättsföreningar för inlämning av kontrolluppgift KU55. Det handlar alltså om föreningens rapportering av bostadsöverlåtelser.

Jag tror denna guide kommer att bli till stor hjälp för BRF framöver. Bra av Skatteverket att ta fram saker som underlättar arbetet ute i förening tycker jag.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ekonomiskforening/bostadsrattsforeningar/lamnakontrolluppgiftomforsaljningavbostadsrattku55.4.8dcbbe4142d38302d75da1.html

Lycka till ?