201606.23
Off
0

RUT-Avdrag

Från den 1/8 2016 utökas RUT så att fler tjänster omfattas.

Dessa är de nya tjänsterna:

•Beskärning och borttagande av träd och buskar
•Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder, gäller även till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder
•IT-tjänster som installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete.

Detta är en positiv utveckling och vi hoppas att RUT-avdraget utökas ytterligare framöver då många tjänsteföretag gynnas av detta.