RUT-Avdrag
201606.23
Off
0

RUT-Avdrag

Från den 1/8 2016 utökas RUT så att fler tjänster omfattas. Dessa är de nya tjänsterna: •Beskärning och borttagande av träd och buskar •Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder, gäller även till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder •IT-tjänster som installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram…