201809.07
Off
0

Cykel/elcykel i bolaget – Vad gäller här?

Många företagare är verksamma i städerna och jag har fått frågor om vad man ska tänka på med cykel som bolaget äger och även vad man ska tänka på med privat cykel som används i verksamheten.
Först och främst så är detta inte friskvård. Skatteverket har tydliga regler kring och en av dem är att man inte får köpa träningskläder eller i detta fall en cykel till sina anställda. Det är saker av ett högre värde och anses vara en förmån, eftersom man kan använda detta privat.

Förmån?
Förmån av cykel. Ja, det blir det om man lånar ut bolagets cykel till anställda som de kan / ska använda den privat. På Skatteverkets hemsida finns ett par exempel på hur förmånsvärde ska beräknas.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/cykel.4.46ae6b26141980f1e2d466e.html

När får man då använda cykel i verksamheten?
Det får man göra under arbetsdagen i sin yrkesutövning. Alltså, om du ska åka ut till en kund eller du ska ärenden som direkt är förknippade med bolaget, så istället för att ta bilen dit kan du ta företagets cykel. Nu har jag funderat länge och väl på om man behöver ha en körjournal för cykel också men jag hittar inget om detta på Skatteverkets hemsida så min slutsats just nu är, nej det behöver man inte.

Användning av privat cykel i jobbet?
Det finns inga hinder för att använda privat cykel i verksamheten. Däremot blir det som jag ser det en förmån om arbetsgivaren betalar för dina nya däck och service.

Elfordonspremie – hur gör man det?
Nytt är att du kan som privatperson ansöka om detta bidrag, som just nu är på 25% av priset för din el-cykel. Man får ett bidrag per privatperson. Endast nya el-cyklar omfattas av detta.
Som vi alla vet är det val i Sverige på söndag den 9/9 och efter detta vet vi inte riktigt hur den nya regeringen och riksdagen kommer att se ut vilket också betyder att vi inte vet om detta bidrag kommer att vara kvar i framtiden. Min rekommendation är därför att man ansöker om detta bidrag snarast om man är intresserad av att nyttja det.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Ansokan/

Lycka till nu ?