201809.27
Off
0

Pension i Enskild Näringsverksamhet

Den allmänna pensionen betalas in via F skatten som ni betalar varje månad. En viss % av denna går till den allmänna pensionen precis som att en del av arbetsgivaravgiften också gör det om man är anställd eller egen företagare och får lön ur sitt AB.
Man pratar ju ofta om lön eller inkomst. Är du enskild näringsidkare då är din vinst, din inkomst läs lön. Går du med minusresultat eller har ett noll resultat så behöver du inte betala skatt på resultatet men du har inte heller någon inkomst det året. Det blir alltså ingen avsättning till pension och din sjukpenninggrundande inkomst blir låg.
Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet, Enskild näringsverksamhet, får betala in och göra avdrag för privat pensionssparande. Avdrag för privat pensionssparande kan göras med upp till 35 procent av inkomsten från näringsverksamheten.
Det får man om man inte uppbär tjänstepension alls.
Du kan därför inte ha en anställning där du får tjänstepension och sedan utöver det nyttja detta i din enskilda näringsverksamhet.
För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 455 000 kronor (2018).
Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är lägre än 39 058 kronor (2018). Det motsvarar cirka 469 000 kronor per år. På så sätt maximerar du i stort sett din allmänna pension, får tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning och hamnar under brytpunkten för statlig skatt. Ni som läst mina tidigare inlägg om pension känner säkert igen detta. Just avsättning till privat pensionssparande får man göra även som anställd om du inte har någon tjänstepension alls. Läs gärna mitt inlägg om detta och ta hjälp av din redovisningskonsult.

Ni kan välja att betala in till avsättningen från ert privata konto eller så kan ni betala med företags pengarna som jag ser det men det blir ingen kostnad i bokföringen utan kommer att ses som ett uttag precis som ”lön” om ni använder företags pengarna. Använder ni era egna pengar bokförs det inte alls då detta är en skattemässig justering och regleras på NE blanketten.
Pensionsavsättningen gör vi när vi vet hur stort överskottet kommer att bli och därefter dras detta + särskild löneskatt pension 24,26% av inbetalt belopp av från din vinst som en skattemässig justering direkt på deklarationen i NE blanketten. Konkret så minskar din vinst med dessa två belopp.
Detta är något man kan göra de år då vinsten är hög. Annars är det mera förmånligt att bara se till att vinsten alltså din inkomst blir så hög som möjligt då denna ligger till grund för allmän pension, sjukpenninggrundande inkomst m.m.

Lycka till ?