202103.03
Off
0

Du som har hjälp av en redovisningsbyrå med NE-bilagan eller någon annan bilaga men gör resten av deklarationen själv.

Du som har hjälp av en redovisningsbyrå med NE-bilagan eller någon annan bilaga men gör resten av deklarationen själv. Ibland är det ju så att Inkomstdeklaration 1 är klar så när som på att man ska lämna in en extra bilaga. Tex. man är Enskild näringsidkare och får hjälp med NE men redovisningsbyrån gör inte hela deklarationen eller är du ägare av AB, du har enbart fått hjälp av redovisningsbyrån med K10 blanketten.

Skatteverket har satt ihop en fin hjälp till er och som jag förstår gör man likadant oavsett vilken bilaga man fått hjälp med men i exemplet här är det NE blanketten 🙂

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/enskildnaringsverksamhet/dusomharbyrahjalpmednebilagan.4.361dc8c15312eff6fd10e22.html