201610.27
Off
0

Nya arbetsmiljöregler

NY Föreskrift – arbetsmiljöregler gäller från 31/3 2016


Många har någon gång under sina yrkesår stött på dålig arbetsmiljö. Nu  har kraven höjts i denna viktiga fråga.

Den nya föreskriften är tänkt att fungera som ett konkret verktyg för arbetsgivare, chefer och skyddsombud. Föreskriften har fokus på det förebyggande arbetet med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Det som står i fokus nu är att alla arbetsplatser ska arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete för att hålla personalen frisk.

Värt att komma ihåg som arbetsgivare är också att en nöjd arbetstagare stannar.

Enligt den nya föreskriften ligger fokus på:

  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.
  • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen,

Vill ni läsa mer om detta, gå in och beställ materialet. Och lycka till med ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Länk till föreskriften hittar du här