201812.05
Off
0

Nyhet från 1/1 2019 Karensavdrag

Den 1/1 2019 får arbetsgivare och anställda en nyhet att förhålla sig till.
Karensdagen i sjukförsäkringen ersätt med ett karensavdrag.

Hur fungerar detta?

Under de första dagarna som man är sjuk om man är anställd så får man idag först en karensdag vilket betyder att man inte får någon lön den dagen och därefter ca 80 % av lön men skulle fått om man inte varit sjuk.
Nytt från 1/1–19 är att man som arbetsgivare betalar ut sjuklön från dag 1 och istället för tidigare karensdag gör du ett karensavdrag. Arbetsgivaren gör från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Tycker ni att det låter svårt?
Jag förstår det, det som rör till det är de termer man använder men min tolkning av detta är att det kommer att fungera så här:
Sjuklön är (enligt Sjuklönelagen 1991:1047 $6) 80% av lön och andra anställningsförmåner. Detta får man som anställd från dag 1–14 nytt från januari 2019 men från detta ska även karensavdraget dras ifrån.

Karensavdraget räknas fram genom att man tittar på vilken genomsnittlig veckolön den anställde skulle haft och därefter är det 20% av denna som blir karensavdraget. Avdraget görs mot sjuklönen.

Vem berör detta?
För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag blir det ingen skillnad mot tidigare. Du har kvar de antal karensdagar som du själv valt.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.
Mer att tänka på:
Från den 1/1–19 kommer det inte att spela någon roll när på dagen man sjukskriver sig utan det dras 20 % av sjuklön.
Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden.
Har ni kollektivavtal på arbetsplatsen då är det hög tid att ta kontakt och kontrollera så vad som står där för beräkningen av karensavdraget kommer att regleras där i många fall. Är du inte ansluten så gäller som vanligt sjuklönelagen 1991:1047.