201702.03
Off
0

Nya representationsregler

Representation – nya regler från 1/1 2017.

Två nya regler har trätt i kraft från årsskiftet och gäller oavsett vilket räkenskapsår man har. Vi tänkte därför att vi vill informera lite närmare kring vad dessa ändringar betyder för er.

Moms:
Vid representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring. Underlaget får vara högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle.

Momsavdrag – Schablon:
Ingen alkohol, bara mat -max 36 kr/person
Starköl -max 46 kr/person
Vin eller spritdryck- max 28 kr/person

Kostnaden:
Förr fick men göra ett avdrag på 90 kr /person och belasta sitt resultat med detta. Från den 1/1 2017 får man inte göra så längre, vilket betyder att representation i form av lunch, supé, middag m.m. inte är avdragsgillt alls. Hela kostnaden är ej avdragsgill för alla bolagsformer. Man får fortfarande lov att betala sin representation med bolagets pengar men ingen del påverkar ditt resultat. Det blir alltså en utgift som enbart påverkar likviditeten i bolaget.

Det finns två undantag:
Undantagen är dels enklare förtäring såsom fika där kommer du att få dra av en liten del och dels kostnader för t.ex. uppträdande som fortfarande är avdragsgillt med 180 kr/person.

Personalvård:
Om du bjuder dina anställda på kaffe/te en enklare smörgås m.m. räknas detta som personalvård och är då en skattefri förmån för dina anställda. Vilket betyder att vi lägger upp detta som en avdragsgill kostnad för bolaget. Här påverkar det alltså ditt resultat.
Julbord och middagar för anställda är fortfarande inte personalvård utan går efter de nya reglerna som vi skrivit om innan här.