201807.05
Off
0

Nya branscher omfattas av personalliggare från 1/7–18

Från den 1 juli 2018 tillkom 3 nya branscher som nu har krav på sig att föra personalliggare.
Fordonsservice
Kropps- och skönhetsvård
Livsmedels- och tobaksgrossister

Det har kommit flera nya ställningstaganden kring hur personalliggare ska användas. Områden där vi fått förtydligande är familjemedlemmar, när anses man vara verksam i verksamheten, blandad verksamhet och hur hanterat man arbete i flera verksamhetslokaler eller i huvudsak ute i fält.

Läs gärna mera här i Skatteverkets pressmeddelande:

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nyabranscherochreglerforpersonalliggare.5.2cf1b5cd163796a5c8bdbee.html

Jag vill även passa på att tipsa om elektronisk personalliggare i mobilen som många aktörer tillhanda håller idag. Till mina kunder brukar jag ge rådet att ta in offert från tre olika aktörer och därefter fatta beslut för vad som är bäst för den egna verksamheten.

Lycka till nu 🙂