202004.08
Off
0

Information till arbetsgivare och anställda i Corona tider. Uppdaterad :)

Jag har funderat på om jag skulle lägga ett inlägg om de tillfälliga reglerna eller nöja mig med att informera mina egna kunder. Nu har jag fått flera frågor från företagare om jag inte kan lägga upp information, vilket är jätteroligt ? Så här kommer det.

Jag vill även påpeka att regler ändras fort i dessa tider och man ska alltid kontrollera själv på Tillväxtverket och Skatteverket så reglerna fortfarande gäller.

Slopat läkarintyg

Läkarintyg vid sjukdom slopat från den 13 mars. Man kan vara hemma utan läkarintyg till dag 22. Därefter behöver man läkarintyg för fortsatt sjukskrivning.

Samma med vård av barn,  är också slopat med läkarintyg från 7 dagen.

Båda dessa gäller tillsvidare.

Slopat karensavdrag

Slopat karensavdrag ersätts via försäkringskassan.

Det går till så här:

Den anställde är sjuk.

På lönen drar arbetsgivaren som vanligt karensavdrag och man får sjuklön.

Anställda får i efterhand begära ersättning av Försäkringskassan för den förlorade lönen. Detta ansöker man via mina sidor.

Man får 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek.

Detta gäller även ägare och närstående som arbetar i AB.

Ägare av enskildnäringsverksamhet och deras närstående som arbetar berörs inte så som det ser ut nu.

Gäller från 11 mars till 31 maj.

Sjuklönekostnader

Under april och maj kommer staten att ta hela bolagets sjuklönekostnad.

Det går till så här:

All sjuklön hanteras via lön precis som vanligt. Man anger vilka dagar den anställde varit frånvarande och antal timmar precis som vanligt och betalar ut lön på detta så som vi brukar.

Vi rapporterar in skattedeklarationen och här finns redan en ruta där man anger sjuklönen. Denna

 summa återbetalas till bolaget via Skattekontot.

Detta gäller även ägare som blir sjuka.

Smittbärarpeng

När LÄKARE beslutat att man inte får arbeta om man är eller kan vara smittad av samhällsfarlig sjukdom. Betalas ut till den som kan arbeta men inte får. Inget karensavdrag. Detta kan man inte få om arbetsplatsen stängs ner eller om man själv vill stanna hemma för att man är rädd för smitta. Det finns flera undantag när detta inte är aktuellt. Man får läsa på vid fall till fall helt enkelt.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Sänkning från 31,42% till 10,21% mellan den 1mars – 30 juni.

Löner upp till 25 000 kr/ anställd gäller detta för. Har man högre lön är överskjutande del samma som vanligt alltså 31,42% på den delen.

Max 30 anställda per företag får detta.

Man kryssar i ruta 062 på varje individuell arbetsgivaredeklaration.

Regler för korttidspermittering.

Första dagen att ansöka om detta är den 7 april 2020

Ansökan görs på Tillväxtverket.

Gäller från 16 mars. Man kan alltså ansöka retroaktivt.

Gäller anställda som varit anställda i minst 3 månader.

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska finnas eller kollektivavtal. Avtalet gäller från det datum man är enig om.

Mall för detta datum finns på Tillväxtverkets hemsida att ladda ner.

Från Tillväxtverkets hemsida är denna text tagen:

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procent nivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Det som ersätts är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är inte inkluderat.

Även ägare inkluderas i detta om man är AB.

Nedsättningen ska vara samma för hela arbetsgruppen.

 Frågor som inkommit:

Kan man dela upp korttidspermitteringen så att de anställda arbetar kortare dagar eller måste det vara heldagar som tas ut?

Det ska gå fint att arbeta mindre per dag men se till att ni har rätt tid varje månad, så det stämmer med vad ni ansökt och fått beviljat.

Kan man anställa timanställda samtidigt som man korttids permitterar?

Det blir svårt, jag rekommenderar att man ringer tillväxtverket och frågar. Har en timanställd en verksamhetskritisk befattning är det mera troligt men som sagt ring och fråga för jag har inget säkert svar.

Vad händer om man har anställda som inte vill skriva på?

Då omfattas inte de av detta utan kan arbeta som vanligt och med sin vanliga lön.

Vem betalar ut lönen?

Det gör arbetsgivaren minus nedsänkningen som arbetstagaren ska stå för. Arbetsgivaren får sedan tillbaka stödet från Tillväxtverket.

Det finns fyra nivåer att välja mellan:

20% minskad arbetstid – 4 % minskad lön anställd, 1% arbetsgivare, staten 15 %

40% minskad arbetstid – 6 % minskad lön anställd, 4 % arbetsgivare, Staten 30%

60% minskad arbetstid – 7,5 % minskad lön anställd, 7,5 % arbetsgivare, Staten 45 %

80% minskad arbetstid -12% minskad lön anställd, 8% arbetsgivare, Staten 60%

80% minskning kan bara ansökas under maj, juni och juni 2020

Man delar alltså detta på 3 aktörer, där man hjälps åt att bära kostnaderna men Staten tar största delen. Den minskade delen för arbetsgivaren ligger alltså mellan 19-53 %.

Det finns ett lönetak för detta stöd på 44 000 kr/ mån och anställd. Löner över 44 000 kr omfattas inte men upp till taket får man stöd.

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Vinstuttag ur AB eller om bolaget är på obestånd och i kontrollbalanssituation gör att man inte får detta stöd.

Läs mera på Tillväxtverkets hemsida.

Stödet kan ges i 6 månader.

Man måste också kunna visa att man har ekonomiska utmaningar och en nedgång annars är det inte säkert att man blir beviljad. Tillväxtverket kommer att hantera detta i 2 steg som jag förstått det. 1 man ansöker och blir då beviljad eller nekad. 2. En efter kontroll kommer att göras senare och om man då inte varit i behov finns stor risk att man blir återbetalningsskyldig. Oklart vilka grunder efterkontrollen kommer att baseras på i skrivande stund.

Värt att nämna är också att om man tar ut utdelning som AB, så kommer men inte samtidigt kunna nyttja korttids permittering i bolaget efter hur det ser ut just nu i alla fall.

Man kan ansöka från 7 april till Tillväxtverket och de behandlar så snart de kan. Oklart hur lång tid det tar tills beslut.

Jag vill också ta upp att man kommer att titta i efterhand på hur verksamheten gått och i dags läget vet vi inte riktigt hur detta kommer att se ut men det kan tänkas att man ser på hela 2020. Håll noga koll på Tillväxtverkets hemsida så ni är med när information kommer.

Förstärkt A kassa

Kravet att vara medlem sänks från 1 år till 3 mån för att kunna få ut A kassa.

Arbetsvillkoren sänks och ersättningen (om du uppfyller villkoren) höjs också.

Karenstiden vid start som normalt är 7 dagar är tillfälligt slopad efter vad jag förstått.

Vid tillämpning av dessa tillfälliga regler, tag hjälp av er redovisningskonsult.

Läs gärna mera här och försäkra dig om att inget ändrats.

https://tillvaxtverket.se/

https://www.skatteverket.se/