202003.15
Off
0

Tillfälliga regelförändringar i Corona tider

Hej.

I Corona sjukdomens spår kommer nu en hel del tillfälliga förändringar som gäller oss företagare och arbetsgivare, arbetstagare. Jag tar upp ett par av dem här som jag tror att ni kan ha nytta av.

                             Beslut:

  • Slopat karensavdrag. Vad betyder det?

På grund av Corona har man tillfälligt slopat karensavdraget. Detta beslut gäller mellan 11 mars – 11 maj 2020.

Det betyder att arbetsgivaren drar karensavdrag som vanligt från lön om en anställd blir sjuk och den anställde sedan i efterhand ansöker hos Försäkringskassan om att få ersättning för den första sjukdagen.  

Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag men hur det kommer att lösas är inte klart ännu utan besked kommer i den kommande ändringsbudgeten. Så snart jag vet får ni information.

Förslag:

  • Regeringen har flera förslag för att minska smittspridningen och minska ekonomisk påverkan.
    • Slopat läkarintyg efter 8:e kalenderdagen.
    • Skjuta på skatteinbetalningar för företag.
    • Tillfälligt gå ner i arbetstid och sänkt lön som delas mellan stat, arbetsgivaren och arbetstagare.

Dessa tre punkter är förslag och så snart beslut kommer jag att meddela men efter att ha letat på Regeringens hemsida och på Skatteverkets hemsida uppfattar jag dessa endast som förslag ännu. Så snart jag vet mera lägger jag ut detta.

Läs gärna mer på:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalligt-slopat-karensavdrag/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/03/ett-mer-konkurrenskraftigt-system-for-stod-vid-korttidsarbete/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/upphavt-krav-pa-lakarintyg-under-sjukloneperioden/

I övrigt så arbetas det på här på Ecomentum.

Bokslut och deklarationer är i full gång.

 Som vanligt lämnar ni in i tid och följer den plan vi gjort upp så jag inte behöver efterfråga material utan allt kommer. Vilket underlättar för mig. Tack snälla.

Digitaliseringen vi arbetar med upplever jag att både ni och jag ser som positiv.

Våra bokslutsmöten kommer att hållas som vanligt under förutsättning att vi är friska. Är någon sjuk kommer vi att hålla mötet på telefon istället. Detta löser vi.

Var rädda om varandra så ses vi.

?