201806.01
Off
0

Helgdagar och afton

Helger och afton!
Varför är de flesta av oss lediga då?
För ett par år sedan träffade jag en företagare som var ganska nystartad och som hade anställda. Vi pratade och hen berättade stolt för mig att hen beslutat sig för att låta de anställda få semester på julafton. Jag blev något överraskad och påpekade att ….. men det är ju en helgdag?!
Nej, enligt företagaren var det fritt att göra som man ville med afton för det var inte en röd dag.

Detta gjorde att jag blev tvungen att ta reda på hur det förhåller sig med dessa dagar…………….

Vad är helgdag?
En helgdag är alla söndagar och de andra dagar som vår riksdag beslutat ska vara helgdag eller röd dag som vi ofta säger i dagligt tal.
Detta styrs av lag om allmänna helgdagar (1989:253) samt dess tillägg SFS 2004:1320.

Men här står faktiskt inget om julafton……. Var hittar man då det?

Afton- ledighet?
Den ledighet som de flesta av oss tar för självklar styrs i grund och botten av semesterlagen (1977:480) och här i $ 3a hittar man även afton.
Man har alltså rätt att vara ledig julafton, nyårsafton och midsommarafton enligt denna lag.

Måste arbetsgivare följa detta?

Ja, våra lagar är den miniminivå som måste följas, utöver detta kan man ha kollektivavtal eller individuella avtal men då är de mera fördelaktiga än lagstiftningen.

Gäller detta alla?
OM man arbetar skift och på schema så arbetar man ofta både vanliga helger och afton. Detta är ett komplext område och jag är inte rätt person att gå in på detta, men jag tänker att du kan kontrollera med din organisation vad som gäller för just dig. Är du däremot en vanligt 8-17 arbetande person med 5 dagars vecka och lediga lördagar-söndagar då är du ledig enligt ovan.

För att återgå till min historia om företagaren som ville bevilja semester på julafton så blev det mycket tyst när jag återkom med svar. Däremot så tackade senare en av de anställda för informationen och sa att vad skön att du kollade nu slipper vi prata om detta varje lunch fram till jul ….. ?