202203.02
Off
0

Gåvor till Hjälporganisationer

Jag har fått frågor om gåvor till hjälporganisationer.

Svar:

Bolag – JA, man får ge gåvor till hjälporganisationer MEN de är inte avdragsgilla. Alltså, betala med företagets pengar men påverkar inte resultatet.

Privat – JA!

Citat från Skatteverkets hemsida:

Gåva… deklarationen 2022 för inkomstår 2021 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. Förutsättningar för att få skattereduktionen är: Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara till en eller fler godkända gåvomottagare. Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du kan läsa mer om skattereduktion för gåva samt se en lista över godkända gåvomottagare på sidan om skattereduktion för gåvor.

Skattereduktion för gåvor…. deklarationen 2023 för inkomstår 2022 kan du få skattereduktion för gåva med upp till 3 000 kronor.