202206.27
Off
0

Nya regler för yrkestrafiken – Mobilitetspaketet ska skapa gemensamma regler inom EU

Nya regler för yrkestrafiken – Mobilitetspaketet ska skapa gemensamma regler inom EU

I år 2022 men även år 2023 och år 2024 införs nya bestämmelser för yrkestrafiken.

Här kommer ett ax-plock av de regler som startar gälla i år för den svenska yrkestrafiken:

  • I Sverige krävs yrkestrafiktillstånd för att köra yrkesmässig trafik med alla lätta fordon (under 3.5 ton). Det kravet kvarstår. Från och med den 21 maj 2022 kommer även gemenskapstillstånd att krävas för lätta fordon (2.5–3.5 ton) som körs i internationell trafik.
  • Du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska varje år innan den 31 mars anmäla hur många anställda det fanns i företaget den 31 december året innan. Du ska också anmäla hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.
  • Ändringar av kör – och vilotider.  Läs mer här:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kor–och-vilotider/regler-om-kor–och-vilotider/

Här kommer några regler att hålla koll på framåt, gäller från augusti 2023:

  • Från och med den 21 augusti 2023 ska alla nyregistrerade tunga fordon vara utrustade med den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2)
  • Från och med den 21 augusti 2023 ska föraren registrera fordonets position varje gång fordonet lastas eller lossas. Denna registrering ska anges manuellt av föraren

För full information läs här:

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/