202201.31
Off
0

Sista dagen idag 31/1 2022 att rapportera in RUT, ROT och grön teknik arbete 2021 till Skatteverket

OBS! Till de av mina kunder som arbetar med detta…….Idag 31/1 2022 är det sista dagen att rapportera in ROT, RUT och Grönteknik om du sålt sådana 2021.

https://skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/gronteknikforetag.4.569165a01749e7ae789216d.html

https://skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/rotochrutforetag.4.361dc8c15312eff6fdfca4.html?fbclid=IwAR0f0QpzNeawqVGo8u3oWK5sBAFT5MBMN1xpHL76Yuak4vRk1dKkyvCh3Fw