201811.05
Off
0

Dricks – Vad är det i ditt bolag och vilken dokumentation ska du ha?

Dricks är ju mera vanlig i vissa branscher än andra. I t.ex. restaurangbranschen och taxibranschen är det vanligt förekommande.
Hur hanterar man då dricks om man får sådan och vilken dokumentation ska man ha?
Skatteverket har lämnat ställningstaganden i denna fråga:

Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter:

1. Detta utgör inte inkomst i bolaget och är därför inte lön. Det ses som ersättning för arbete och den anställde förutsätts därför vara ärlig och ta upp detta i sin inkomstdeklaration årligen och betala skatt på den i sin slutskatt.

Dricks som betalas in till bolaget, här finns det två varianter som bolagen brukar hantera detta på:

1. Bolaget fördelar dricksen på sina anställda. Då är detta att betrakta som lön och ska beläggas med arbetsgivaravgifter, löneskatt och deklareras på kontrolluppgiften.

2. Bolaget låter de anställda ta ut motsvarande summa i kontanter från kassan och att de anställda fördelar beloppet mellan sig utan inbladning av bolaget. Här ser man det som att bolaget vidarebefordrar beloppet.

I detta fall (nr.2 ovan) är Skatteverkets bedömning att bolaget är skyldig att presentera ett underlag som visar hur mycket pengar som betalts ut och till vilken person. Detta ska sedan sparas i 7 år precis som alla andra uppgifter som rör bolagets redovisning. Förslagsvis läggs detta underlag till verifikationen som rör uttaget ur kassan så ni lätt hittar det vid en kontroll.
Däremot så ska inte bolaget rapportera in detta via skattedeklarationer eller kontrolluppgift utan den anställde ska ta upp detta i sin inkomstdeklaration och betala skatt på den i sin slutskatt.

Lycka till ?