201611.10
Off
0

Dags för julbonus

Bonus

Många bolag vill premiera sina anställda för ett gott arbete och visa sin uppskattning.

Här kommer lite information för att underlätta för er kring hur man ska göra.


  • Vad är bonus?

Bonus är en kontant ersättning som betalas ut till en eller flera anställda för att uppmuntra och belöna prestationer under en viss period.

När man som arbetsgivare utformar sitt bonussystem så bör man tänka på  att det utformas för att uppmuntra till rätt prestationer som skapar en långsiktig lönsamhet i bolaget och som är tydligt för alla parter så att inga oklarheter behöver uppkomma kring vilka regler som finns. Ett bonussystem får naturligtvis inte leda till fusk, oegentligheter eller till andra åtgärder som är skadliga för bolaget på lång sikt heller.

Vi rekommenderar att man skriver ner reglerna för sitt bonussystem.


Bonus är att betrakta som lön och ska belastas med arbetsgivaravgifter och skatt. Det är en avdragsgill kostnad precis som övrig lön i bolagets redovisning.


  • Semestergrundande eller ej?

Vi får ofta frågan om bonus är semestergrundande. Enligt semesterlagen så är både fast och rörlig lön semestergrundande men endast om den kan kopplas till den anställdes arbetsprestation.

Bonus baseras oftast på hela företagets resultat och då blir bonusen inte semestergrundande.


  • Vilken skatt?

Något man också bör tänka på är att bonus inte beskattas enligt skattetabell utan anses skattemässigt vara ett engångsbelopp och därmed ska beskattas med engångsskatt.


  • Är då bonus pensionsgrundande för tjänstepension?

Det beror på, en rörlig lön eller en bonus som kan jämställas med provision är pensionsgrundande. Det gäller dock olika regler beroende på om dina anställda har ITP1 eller ITP2, kontrollera era avtal så att ni gör rätt vid inrapporteringen.  

En bonus som är att räkna som en gratifikation är inte pensionsgrundande.


Vill ni ha mera hjälp, ring eller maila oss gärna så tar vi det därifrån.