201801.08
Off
0

Utökat VÄXA-Stöd från 2018-01-01

VÄXA – Stödet utökas från 2018-01-01
Från den 1 januari kommer nu även aktiebolag och handelsbolag att få nedsatt arbetsgivaravgift när man anställer för allra första gången.
För att du ska kunna nyttja detta behöver ditt bolag uppfylla följande:
• Även anställningen som påbörjats mellan 1 april -17 -31 december -17 ger rätt till stöd.
• Anställningen ska vara minst 3 månader och minst 20/tim. arbetstid per vecka.
• Stöd ges för max 25000kr/mån i lön under 12 månader.
• Bolaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016 ( OBS… delägare och närstående till delägare räknas inte som anställda, inte heller personer som sammanlagt fått högst 5000kr i ersättning heller)
• Du kan inte få växa stöd för delägare eller närstående till delägare.