202301.19
Off
0

Vad händer i januari på Ecomentum?

Vad händer i januari på Ecomentum?

Januari är en uppstart inför högsäsong så känner jag varje år. Man rapporterar och informerar i stort och smått.

T.ex. så gör jag följande 🙂

Lämnar Ecomentum in kontrolluppgift på utdelning.

Uppdaterar tabellskatt på de lönekunder som har anställda som flyttat innan 1 november föregående år.  

Gör kontroller av vilka lagar som börjar gälla och vilka kunder som påverkas av dem.

Lämnar in uppgifter till Fora till de kunder som får hjälp med detta.

Det löpande arbetet med redovisning är i stort fokus, för att underlätta arbetet informerar jag kunder om vad de ska lämna in inför bokslut och när materialet behöver komma hit för att vi ska arbeta så smart som möjligt. I takt med att materialet kommer in arbetar Ecomentum för att bokföra och leverera ut rapporter.