202212.09
Off
0

Julklappar till anställda 2022

Nu är det snart jul igen och hög tid att tänka på julklappar 😊

Julklapp till anställda i Aktiebolag

Julgåvor får man ge anställda max 500 kronor inklusive moms per anställd. I gåvans värde räknas inte transporter av gåvorna in, inte heller din administration av detta. Du som ägare räknas som anställd och kan också få julklapp.

Skatteverket har en bra sammanställning över vilka regler som finns i detta kring val av gåva. Se mera här:

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/gavor.4.5b35a6251761e691420c9e.html

Julklapp i enskild näringsverksamhet

Här blir det som ni vet lite märkligt. Ni får inte ge er själv en julklapp men om ni har anställda så får ni ge dem. Max 500 kr inklusive moms / anställd. I gåvans värde räknas inte transporter av gåvorna in, inte heller din administration av detta.

Julklapp till kunder

Här måste man vara mycket försiktig, gåvor kan nämligen räknas som muta även vid förhållandevis låga belopp.

Julgåvor till kunder är i normalfallet inte avdragsgilla.

Reklamgåvor till ringa värde är avdragsgilla om de ges till många kunder och antingen har anknytning till bolagets verksamhet eller är enklare presentartiklar gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.