201607.04
Off
0

Personalliggare

Den 1/1 2016 infördes krav på elektroniska liggare på byggarbetsplatser. Efter att i ett halvårs tid valt en mjuk linje har nu Skatteverket från den 1/7 börjat ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte för elektroniska liggare.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Skatteverket har upptäckt två områden där det ofta är brister när de kommer på kontroll:

  1. Personer som är verksamma på byggarbetsplatsen men som inte finns med i personalliggare när Skatteverket kommer på platsbesök.
  2. Kommer Skatteverket på kontroll vill de ha personalliggaren tillgänglig. Ett sätt att göra detta är att exportera innehållet från personalliggaren till en XML-fil.


    Här hittar du Skatteverkets e-tjänst för personalliggare. 
    Här kan du läsa mer om den elektroniska personalliggaren.
    Här kan du anmäla din byggarbetsplats till Skatteverket.