201708.21
Off
0

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor.

Har du en liten verksamhet?
Då kanske detta är något för dig!

Momsbefrielse är en ny regel som gäller från den 1 januari 2017.

Så här fungerar den:

Du får max ha ett beskattningsunderlag innan moms på 30 000kr / år och du ditt beskattningsunderlag får inte heller ha överskridit 30 000 kr / år någon gång under de närmast 2 föregående åren.

Vad betyder beskattningsunderlag?
Det betyder det belopp som momsen beräknas på alltså din intäkt, (din försäljning innan moms).

Befrielsen är frivillig. Du måste själv ansöka på blankett SKV 4639. Men kom ihåg att om man är momsbefriad så får man inte heller dra ingående moms, då blir den en kostnad i bolaget.
När kan du inte få befrielse?
Du kan inte få befrielse om du är frivilligt skattskyldig för något av följande:
• uthyrning av lokal
• försäljning och förmedling av investeringsguld
• försäljning av konstverk.
Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige kan inte heller få befrielse.
Vissa varor / tjänster är också undantagna, t.ex. Byggtjänster eller när du handlar med länder utom Eu. Kontrollera på Skatteverkets hemsida vad som gäller just din verksamhet.
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/momsregistrering/momsbefrielseforforsaljningpahogst30000kr.4.3152d9ac158968eb8fd1efe.html