201709.19
Off
0

Dags att rapportera in verklig huvudman till Bolagsverket

Dags att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket

Från den 1/9 2017 ska alla aktiebolag anmäla in verklig huvudman till Bolagsverket.

Vad är verklig huvudman?

Verklig huvudman är:

• Den eller de personer som ytterst kontrollerar eller äger aktiebolaget.
• Har mer än 25% av rösterna via aktier.
• Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.
• Bestämmelser som regleras via avtal eller bolagsordning och som gör en person på grund av detta till verklig huvudman.
• Om en person tillsammans med närstående äger eller kontrollerar bolaget ska deras kontroll vägas samman.
• I en grupp av företag med moder-dotterförhållande eller dylikt, är verklig huvudman den person som kontrollerar det bolag som ytters äger företagen i gruppen.

Om man inte har någon verklig huvudman?

Då ska du anmäla in det till Bolagsverket.

Varför måste man anmäla in detta?

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

När ska man anmäla detta?

Det beror på hur länge ditt bolag varit verksamt men dessa datum står på Bolagsverkets hemsida:

• Befintliga aktiebolag (de som är registrerade den 1 augusti 2017, när lagen börjar gälla) måste anmäla senast den 1 februari 2018.
• Aktiebolag som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor.
• Aktiebolag som registreras i augusti 2017 måste anmäla senast den 30 september 2017.