201711.22
Off
0

Julbord och julgåva 2017

Nu står julen snart för dörren.
Tänk vad fort ett år går. Nu är det åter tid för julklappar och julbord.
Vi har gjort en sammanställning så att ni får lite bättre koll.

Julbord:
Anställda
Julmåltid till anställd räknas som en skattefri förmån av Skatteverket. Vilket betyder att det är helt ok att bjuda sina anställda på detta.
Som arbetsgivare får du dra av högst två personalfester per år.
När du ska bokföra detta pratar man ofta om avdragsgilla och icke avdragsgilla kostnader.
Vid julbord får du dra av 0 kr för mat / dryck och 180 kr för kring kostnader i form av t.ex. julshow, i avdragsgilla kostnader per anställd och resten är ej avdragsgill kostnad.
Moms får man dra av vid julbord men tänk på att kontrollera mot Skatteverket så ni beräknar rätt:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html#!/2017
Julgåvor:
Anställda
Julgåvor till anställda är skattefria för den anställde om gåvan är på högst 450kr inklusive moms.
Julgåvan får inte vara pengar.
Gåva i form av presentkort, då finns det två saker att tänka på. Man ska inte kunna byta det mot pengar och beloppet på presentkortet får inte överstiger 450kr om det ska vara skattefritt.
Om du på begäran av den anställde, i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.
Om du för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till dina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Du får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.
Anställd i eget aktiebolag: Då kan du få en skattefri julklapp från företaget enligt samma regler som gäller för övriga anställda.
Ägare av enskild firma eller Handelsbolag: Tyvärr, du kan inte få någon skattefri julklapp från ditt företag.
Kunder
Här måste man vara mycket försiktig, gåvor kan nämligen räknas som muta även vid förhållandevis låga belopp.
Julgåvor till kunder är i normalfallet inte avdragsgilla.
Reklamgåvor till ringa värde är avdragsgilla om de ges till många kunder och antingen har anknytning till bolagets verksamhet eller är enklare presentartiklar.
Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.