201712.20
Off
0

Ändrade regler för trängselskatt och infrastrukturavgifter med förmånsbil

Från den 1/1 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter vid broarna i Sundsvall och Motala vid privatkörning med förmånsbil en skattepliktig förmån.
Detta betyder att Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat. Detta kan man göra på tre sätt:
1. Förmånsbeskattning via lönen.
2. Nettolöneavdrag på lönen med motsvarande hela det skattepliktiga förmånsbeloppet.
3. Att du som anställd/ ägare kontant själv betalar in hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till bolaget.
Använder ditt bolag alternativ 2 eller 3 behöver du inte redovisa beräkningsunderlagen för då har anställd /ägare redan betalt detta och det blir i praktiken ingen förmån men ni bör skriva ett avtal sin emellan så att ni är överens om att det ska ske på detta sätt.
Arbetsgivare: Förmånen räknar du fram efter dina anställdas körjournaler och de beslut som Transportstyrelsen skickar ut i mitten på varje månad. Beräkning och rapportering ska ske månadsvis och du ska även lämna uppgift på den anställdes kontrolluppgift.
Anställd: Då ska du göra noteringar i din körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.
Varför kommer denna ändring?
Ändringen kommer för att regeringen vill begränsa privatkörning med förmånsbil samt värna om miljön.

Läs gärna mera här:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/bilarochbilforman.4.7459477810df5bccdd4800012339.html