201803.14
Off
0

Hobby

Hobbyverksamhet
Du vet väl att om du får överskott av din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt för det.

Hur vet man om det är en hobby eller om man ska ha ett bolag?
Detta är snårigt och oftast så ser Skatteverket till helheten. Det finns tre villkor som ska vara uppfyllda för att det du gör ska betraktas som näringsverksamhet:
1. Varaktig (man kommer att göra detta i flera år framåt)
2. Självständig (du är alltså inte anställd)
3. Vinstsyfte (är det lite knepigt för du kan gå med vinst med din hobby men oftast så är inkomsterna från en hobby mera sporadiska och inget man lutar sig mot för att betala sina levnadskostnader. Kort sagt du behöver alltså ha en inkomst till.)
Uppfyller du inte dessa krav är det dags att kolla med Skatteverket om du det du gör är att betrakta som Hobby.
Hobby kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet.
Inkomst från Hobby beskattas som tjänst och om du säljer varor och tjänster ska du betala moms, undantaget är regeln för momsbefrielse som finns sedan år 2017. Är du osäker, kontakta alltid Skatteverket och fråga hur just du ska göra.
Du behöver inte bokföra men ska spara alla kvitton, fakturor och underlag som styrker dina inkomster och utgifter. Du ska spara detta i 6 år. Det ska gå att styrka det du tagit upp i din deklaration nämligen och det ansvaret ligger på dig.
Underskott från Hobby får inte kvittas mot andra inkomster utan sparas och får i 5 år framåt dras av mot kommande överskott från samma hobbyverksamhet.
Du deklarerar på blankett T2 och lämnar in tillsammans med din vanliga deklaration senast den 2 maj.