201905.28
Off
0

Vägavgift för en del tunga fordon ändras!

Anledningen till förändringen är en anpassning av vägavgifterna till de förändrade utsläppskraven.

Ändringen sker i två steg:

Den 1/7 2019

Är du registrerad ägare och ditt fordon är i drift kommer du att få göra en kompletterande betalning på minst 300 kr. Avgiften är skillnaden mellan den beslutade och den nya högre vägavgiften för tiden 1 juli 2019 och fram till avgiftsperiodens sista dag.

Hur vet du om du omfattas?

Har du en vägavgiftspliktig lastbil som inte har utsläppskrav Euroklass V eller EEV, då omfattas du av detta.

För att du ska kunna använda fordonet efter den 31/7 2019 måste den tillkommande vägavgiften betalas in i tid. Om avgiften inte betalas i tid får fordonet inte användas och en dröjsmålsavgift om minst 100 kronor tas ut.

Den 1/1 2020

Ändringen av vägavgiften för lastbilar med Euroklass V eller EEV sker.

För lastbilar med Euro VI kommer vägavgiften inte att förändras.

Den lagstiftning som ändras nu är: lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Läs mera under $ 5–7 +$ 11 eller på trafikverket. Länkar till båda finns här nedan.

För mera information:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19971137-om-vagavgift-for-vissa-tunga_sfs-1997-1137

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/vagavgifterna-for-tunga-fordon-hojs-och-miljodifferentieras

Lycka till och kör försiktigt.  ?