202112.02
Off
0

Tillfällig skattelättnad vid investering i inventarier.

Tillfällig skattelättnad vid investering i inventarier.

Riksdagen har den 13/10 beslutat om ett coronastöd för bolag, tillfällig skattelättnad vid investeringar i inventarier.

Inventarierna ska vara inköpta under 2021 senast 31/12 i år alltså.

De ska vara att beteckna som inventarier:

Inventarien ska alltså kosta mer än 23 800 kr ex. moms i anskaffning

 Ha en livslängd på minst 3 år

 De ska läggas upp som inventarier och avskrivningsplan ska finnas och följas.

De ska även finnas kvar vid utgången av år 2022 i verksamheten.

Vad innebär skattelättnaden?

Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarien och reduktion kan göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

MEN

Här kommer nu knorren i detta……………. Skattereduktionen kommer inte att bli tillgänglig förrän på nästa års deklaration alltså räkenskapsår 2022, det vi deklarerar våren 2023 med andra ord för er som har helårsbokslut. Detta för att man ska kunna fastställa att inventarien fanns kvar 31/12 2022.