202201.12
Off
0

Nya restriktioner jan 2022 i pandemins spår.

Nya restriktioner igen: DETTA GÄLLER FRÅN 12 JANUARI 2022•

Alla som kan ska arbeta hemifrån

.• Allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet kontakter införs.

• Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23 och en begränsning om högst åtta personer per sällskap införs

.• För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg

• Maxtak på 50 personer om man inte har ett vaccinbevis

• Samtidigt förlängs åtgärder gällande cuper och turneringar, samt krav på sittplats på kollektivtrafik

• Vaccinationsbevis gäller på mässor om antalet deltagare överstiger 50 personer.

+ alla tidigare restriktioner från vintern 2021 som fortfarande gäller… så som :

• Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik

• Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd

• Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel

• Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

• Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Nya åtgärder som kräver förordningar och därför kommer vidtas inom kort:

• Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

• Antalet personer på sammankomster på uthyrda lokaler sänks från 50 till 20 deltagare.

• Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Var rädda om er!