Lathund för moms på digitala tjänster
201609.02
Off
0

Lathund för moms på digitala tjänster

MOMS på digitala tjänster   Tycker ni också att det är svårt med moms på digitala tjänster? Här kommer en liten förklaring för att underlätta ert företagande. Digitala tjänster är ett samlingsnamn för tre tjänster: Telekommunikationstjänster= fast, mobil telefoni + internet. Sändningstjänster= Tv och radioprogram som sänds via tv och radio nät. Elektroniska tjänster= tjänster…

Studiestart
201608.25
Off
0

Studiestart

Ni som studerar eller har unga vuxna som börjar på universitet/högskola – Kom ihåg… Nu börjar skolorna igen och våra unga vuxna som i många fall nu börjar skola på annan ort har en del att komma ihåg utöver den rena studie starten. När man flyttar till ny ort som student är det viktigt att…

Forts. Nya krav på BRF
201608.12
Off
0

Forts. Nya krav på BRF

Sedan den 1/7 gäller nya krav på föreningens lägenhetsregister. Den ska innehålla: 1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumantal och övriga utrymmen, 2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen, 3. bostadsrättshavarens namn, 4. insatsen för bostadsrätten. 5. pantsättning Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts…

Nya krav på medlemsförteckning
201608.05
Off
0

Nya krav på medlemsförteckning

Sedan den 1/7 gäller nya krav på föreningens medlemsförteckning. Den ska innehålla: 1. varje medlems namn och postadress, 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och 3. den bostadsrätt som medlemmen har 4. vid medlemsavgång ska tidpunkt för detta också antecknas Medlemsförteckningen ska vara tillgänglig för alla medlemmar och förändringar i denna ska genast antecknas. Kontrollera…

Varning för Bolagsupplysningen!
201607.13
Off
0

Varning för Bolagsupplysningen!

Förra veckan fick en av våra kunder ta emot blufföretaget Bolagsupplysningens kompletteringserbjudande. Den är förvillande lik en blankett från Skatteverket och det är ju självklart det som är meningen. Varje år drabbas många företagare av detta och liknande företags fräcka lurendrejeri. Så här ser blanketten alltså ut. De ber dig som företagare eller representant att…

Personalliggare
201607.04
Off
0

Personalliggare

Den 1/1 2016 infördes krav på elektroniska liggare på byggarbetsplatser. Efter att i ett halvårs tid valt en mjuk linje har nu Skatteverket från den 1/7 börjat ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte för elektroniska liggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat…

Sommarjobb
201606.29
Off
0

Sommarjobb

Regler – Sommarjobb Visst kan det vara svårt med unga anställda. Det är mycket att tänka på men här hittar ni en liten lathund som vi hoppas förenklar er företagssommar.   Fyllt 13år men inte hunnit bli 15år Max 7 tim / dag och max 35tim/vecka Arbetsdag är mellan 06.00-20.00 Arbetsfri minst 14 tim / dag…

RUT-Avdrag
201606.23
Off
0

RUT-Avdrag

Från den 1/8 2016 utökas RUT så att fler tjänster omfattas. Dessa är de nya tjänsterna: •Beskärning och borttagande av träd och buskar •Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder, gäller även till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder •IT-tjänster som installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram…

Nya regler för Bostadsrättsföreningar
201606.16
Off
0

Nya regler för Bostadsrättsföreningar

Till bostadsrättsföreningar – viktig information. Den 1/7 2016 kommer det att ske förändringar i lagen om bostadsrättsförening och även i lagen om ekonomisk förening. Här vill vi göra er uppmärksamma på de förändringar som rör det obligatoriska medlemsregistret. Nyheter: Tidpunkt för medlems in och utträde. Ändringar ska ske omgående när de inträffar. Medlemsförteckningen ska hållas…