Desk office business financial accounting calculate, Graph analysis

Hur går det till att bli kund på Ecomentum?

 

Det kan gå till på olika sätt beroende på vad ni vill ha hjälp med:

*Företagskunder som söker en långsiktig relation och samarbete med Ecomentum. 
Vid vår första kontakt bokar vi ett möte, där vi vill träffa er ägare och inför mötet får ni en lista av oss med vad ni behöver ta fram innan. 
Under vårt första möte, kommer vi att gå igenom er verksamhet och tillsammans kommer vi att prata om:

Var ni är idag?

Hur ni ser på framtiden?

Vad vill ni ha hjälp med?

Vilka förväntningar har Ecomentum på er och ni på Ecomentum?

Nu vet vi båda om vi vill påbörja ett samarbete med varandra eller om vi ska gå vidare var för sig.

Vid samarbete tar vi fram ett uppdragsavtal där även pris för de tjänster ni vill ha utförda finns med. Uppdragsavtalet skrivs på av båda parter.

Om ni redan har en redovisningskonsult måste ni nu säga upp det avtalet med dem. Hämta ert material och be er tidigare konsult skicka eran SIE 4 fil till oss så att vi kan börja arbeta.

Dags att börja arbeta tillsammans :)

* Mindre engångsuppdrag, privatpersoner, kontroll och svara på frågor kring redovisning/ deklarationer, rättelser, rådgivning mm.

Via mail kommer vi att gå igenom vad ni vill ha hjälp med och om Ecomentum kan åta sig detta. Ni får då också ett prisförslag som ni godkänner via mail innan vi möts.

Under mötet skrivs uppdragsavtal på av båda parter.

Vi träffas och arbetar tillsammans med er för att lösa era frågor :)

 

Starta företag

När du har bestämt dig för att följa dina drömmar och starta eget så hjälper Ecomentum gärna till.
Läs mer om de olika företagsformerna innan du gör ditt val och kontakta gärna oss när du bestämt dig. 

Innan första mötet kommer vi via mail gå igenom vad du vill ha hjälp med och vilken typ av bolag du vill starta. Du får därefter ett prisförslag , detta godkänner du via mail innan mötet.

Under mötet skrivs uppdragsbrevet på av båda parter och därefter arbetar vi tillsammans med dig för att du ska nå målet att starta bolag. :)

Vad vi erbjuder

Har du en enskild näringsverksamhet som sidoarbete utöver ditt vanliga jobb eller dina studier?

Du kanske är dykinstruktör och vill redovisa dina kurser, dra av din utrustning. Du kanske är IT-konsult och läser på universitetet samtidigt som du gör hemsidor och annat i ditt bolag sidan om.

Då har du två val:

 • Vi kan göra din löpande bokföring och ditt förenklade bokslut åt dig.

eller

 • Du kan själv göra den löpande bokföringen, vi gör en granskning vid årets slut och gör därefter ditt förenklade bokslut åt dig.

I båda varianterna tittar vi på skattelösningar som är bra för dig beroende på vart just du är på väg. Vi kommer också att påminna och tipsa dig om andra viktiga saker som rör ditt företag.

Nu måste du koncentrera dig på att växa. Här gör vi den löpande redovisningen åt dig, anpassat efter de behov du har. Vi gör även det förenklade bokslutet till dig.

Frågor vi arbetar med här tillsammans med dig är:

 • När är det mera lönsamt att gå över till AB?
 • Pension
 • Periodiseringsfonder
 • Räntefördelning
 • Expansionsfonder
 • Hur påverkar allt detta till exempel din SGI (Sjukpenninggrundade inkomst)?
 • Vart är du på väg?
 • Rådgivning
 • Fakturering och kravhantering

Har du anställda så hjälper vi självklart till med både lön och kontrolluppgifter.

Vi kommer också att påminna och tipsa dig om andra viktiga saker som rör ditt företag.

 

Vad roligt att du/ni tagit steget till Aktiebolag.

Här arbetar vi tillsammans fram lösningar som är direkt bolagsanpassade för just din verksamhet.

Vi gör allt eller delar av både administration, lön och löpande redovisning.

Vi gör bokslutet åt bolaget och bolagets deklaration.

De frågor vi arbetar närmare med här är:

 • Vart är ni på väg?
 • Syfte med verksamheten?
 • Vinstfördelning/ utdelning
 • Pensioner
 • Tjänstebil
 • Försäkringar
 • Utbildning
 • Marknader nu och i framtiden?
 • Budget
 • Nyckeltal
 • Rådgivning
 • Betalningsuppdrag
 • Fakturering och kravhantering
 • Medverkan vid styrelsemöte

Vi kommer också att påminna och tipsa dig om andra viktiga saker som rör ditt företag.

 

Vi erbjuder även dig som privatperson tjänster:

 • Behöver du hjälp med din privata deklaration?
 • Fåmansägare i Aktiebolag
 • Utdelning
 • Försäljning av värdepapper
 • Försäljning av bostad
 • Deklaration av Enskild näringsverksamhet och Handelsbolag
 • Hobbyverksamhet

Många gånger när man arbetar som styrelseledamot är man långt utanför sin komfortzon. Då är det bra att kunna anlita hjälp. Vi har kontakter med fastighetsskötare, reparatörer, mäklare och banker.

Vi kan sätta ihop ett bra paket till just er förening.

Detta är vad vi kan erbjuda er:

 • Antingen gör ni er löpande redovisning själv och då kontrollerar vi enbart i efterhand.

eller

 • Så gör vi hela den löpande redovisningen.
 • Vi gör även hyres- och avgiftsaviseringar
 • Bokslut
 • Bostadsrättsföreningens deklaration
 • Fastighetsdeklarationen
 • Kontrolluppgifter på sålda lägenheter
 • Lägenhetsregister
 • Mäklarbild
 • Plan för yttre underhåll tillsammans med Styrelsen
 • Budget tillsammans med styrelsen.
 • Utbildning i styrelsearbete
 • Rådgivning
 • Medverkan vid styrelsemöten
 • Medverkan vid årsmöte

 

Bilda ett aktiebolag

Aktiebolag är en företagsform som passar när ni är flera ägare. Aktiebolaget är en egen juridisk person.

Du måste ha ett aktiekapital

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisor.

Så styrs aktiebolaget

Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter. Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen. I ett privat bolag kan en person vara både styrelseledamot och VD.
Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Om aktiebolaget har en revisor ska han eller hon revidera räkenskaperna en gång per år. Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Skatter och avgifter

Aktiebolaget betalar 22 procent i bolagsskatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för lön för utfört arbete eller utdelning på aktierna. I ett aktiebolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. Ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier.

 

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.

Ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare ansvarar personligen för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Du kan ha anställda

En enskild näringsverksamhet kan ha anställda. Du måste då registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Du kan ha flera verksamheter

Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga. Du kan ha flera verksamheter av olika art i en enskild näringsverksamhet. De kan inte redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en näringsverksamhet.

Registrera namnet

Namnet på en enskild näringsverksamhet kan registreras hos Bolagsverket och i vissa undantagsfall är en sådan registrering ett krav. Registreringen ger ensamrätt till namnet i en specifik bransch i det län där verksamheten bedrivs.

Skatter och avgifter

I en enskild näringsverksamhet är det vinsten du skattar för. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen. Detta kallas F-skatt. Vinsten i verksamheten är dina intäkter minus dina kostnader. Du har också rätt att göra ett schablonavdrag på maximalt 25 procent för egenavgifterna som är avdragsgilla. Beloppet som blir kvar av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott.
Efter att du betalat egenavgifter och kommunalskatt samt eventuell statlig inkomstskatt kan du göra egna uttag av det som finns kvar av verksamhetens överskott. Det dras ingen skatt för egna uttag.

 

Kom i kapp

Har du kommit i en olycklig situation med din bokföring? Du är inte ensam, men vi kan hjälpa dig att komma ikapp med bokföringen.

”Kom i kapp” är en tjänst för dig som vanligtvis gör din bokföring själv, men som nu behöver hjälp. Vi kan hjälpa dig, men det kommer kosta mer än löpande redovisning.

Om tjänsten

Till skillnad från våra ordinära redovisningstjänster handlar det inte om löpande redovisning. Tillsammans med dig lägger vi upp en arbetsplan men denna inkluderar att du själv som ägare och företagare är aktiv i arbetet att komma ikapp. För att kunna hjälpa dig på ett bra sätt kommer vi att behöva mycket information och material från dig. Du kommer även att behöva svara på en hel del frågor för att arbetet ska bli bra.

Tjänsten används oftast vid årsbokslut , när du själv bokfört och upptäckt fel eller när du ligger långt efter gällande frister.

Vad vi levererar till dig

De färdiga rapporterna till myndigheterna levereras till dig, du skriver därefter på dessa och skickar själv in dem till rätt myndighet via rekommenderad post.