Desk office business financial accounting calculate, Graph analysis

Hur går det till att bli kund på Ecomentum?

 

Det kan gå till på olika sätt beroende på vad ni vill ha hjälp med:

*Företagskunder som söker en långsiktig relation och samarbete med Ecomentum. 
Vid vår första kontakt bokar vi ett möte, där vi vill träffa er ägare och inför mötet får ni en lista av oss med vad ni behöver ta fram innan. 
Under vårt första möte, kommer vi att gå igenom er verksamhet och tillsammans kommer vi att prata om:

Var ni är idag?

Hur ni ser på framtiden?

Vad vill ni ha hjälp med?

Vilka förväntningar har Ecomentum på er och ni på Ecomentum?

Nu vet vi båda om vi vill påbörja ett samarbete med varandra eller om vi ska gå vidare var för sig.

Vid samarbete tar vi fram ett uppdragsavtal där även pris för de tjänster ni vill ha utförda finns med. Uppdragsavtalet skrivs på av båda parter.

Om ni redan har en redovisningskonsult måste ni nu säga upp det avtalet med dem. Hämta ert material och be er tidigare konsult skicka eran SIE 4 fil till oss så att vi kan börja arbeta.

Dags att börja arbeta tillsammans :)

* Mindre engångsuppdrag, privatpersoner, kontroll och svara på frågor kring redovisning/ deklarationer, rättelser, rådgivning mm.

Via mail kommer vi att gå igenom vad ni vill ha hjälp med och om Ecomentum kan åta sig detta. Ni får då också ett prisförslag som ni godkänner via mail innan vi möts.

Under mötet skrivs uppdragsavtal på av båda parter.

Vi träffas och arbetar tillsammans med er för att lösa era frågor :)

 

Starta företag

När du har bestämt dig för att följa dina drömmar och starta eget så hjälper Ecomentum gärna till.
Läs mer om de olika företagsformerna innan du gör ditt val och kontakta gärna oss när du bestämt dig. 

Innan första mötet kommer vi via mail gå igenom vad du vill ha hjälp med och vilken typ av bolag du vill starta. Du får därefter ett prisförslag , detta godkänner du via mail innan mötet.

Under mötet skrivs uppdragsbrevet på av båda parter och därefter arbetar vi tillsammans med dig för att du ska nå målet att starta bolag. :)

Vad vi erbjuder

Att driva sitt bolag är utmanade och man får ofta ha på sig många hattar. Prova saker man inte är bekväm med.

Ecomentum försöker skräddarsy hjälpen ni behöver för att så väl som möjligt hitta en lösning för just er och er verksamhet.

Vill du göra din redovisning själv och bara ha hjälp med bokslut och rådgivning. Då arbetar vi så.
Vill du att Ecomentum gör den löpande redovisningen, bokslut, är behjälplig med budget mm. Då arbetar vi så.

Några saker att tänka på som gäller alla bolag som Ecomentum arbetar med är:
• Du behöver en dropbox som du bjuder in Ecomentum till.
• Leverantörsfakturor skannas, vidarebefordras via mail eller app till bokföringsprogrammet.
• Kvitton samlas ihop i ordning. Här har vi ännu två inlämningssätt, dels via app om det inte är så mycket och vid större kvantiteter på papper.
• Sköter du din fakturering själv, jättebra. Vi går tillsammans igenom så att din rutin är rätt och stämmer med lagstiftningens krav.
• Vi har regelbundna möte där vi tittar på hur din verksamhet går.


Är det dags att ta steget och bilda aktiebolag? Vad roligt. Att driva sitt eget bolag är stimulerande, utmanande och svårt eftersom man måste ta på sig roller som man inte är så hemma i :) 


Det kan gå till på ett par olika sätt beroende på om du bildar nytt AB eller du ska ombilda din enskilda näringsversamhet till AB.


Minsta aktiekapital just nu är 25 000 kr.


Du behöver tänka på detta: 


Du behöver upprätta stiftelseurkund och boalgsordning.


 


Ta i god tid kontakt med din bank, de hjälper dig att skapa bankkonto och är behjälpliga så att din insättning av aktiekapital blir rätt. Därefter ber du banken förbereda ett elektronisk bankintyg och ber att få din bankkontakts mailadress. Detta behöver du när du startar bolaget inne på verksam.


När man träffar banken brukar de även vilja se en budget och en affärsplan. Ta dem med dig till mötet.


 


Läs gärna mera här:


 


https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta

Tänker du starta Enskild näringsverksamhet? Vad kul, en ny resa startar för dig. Att vara näringsidkare är utmanade, svårt och väldigt roligt.

Bilda enskild näringsverksamhet gör du enkelt inne på verksamt.se med ditt bankid. Vill du ha rådgivning under bildandet är du välkommen att höra av dig. Prisuppgift lämnas via mail.
Lite att tänkte på:

En bra sak att fundera på är hur stort kommer ditt bolag att vara?
Är detta en sidoverksamhet för dig eller kommer du att satsa på att göra detta på heltid?
Man kan ju även ha en Hobbyverksamhet om man inte kommer att ha så mycket verksamhet.Ett litet tips.

Men nu ska du satsa på ditt bolag och då är det viktigt att du gör en affärsplan och en budget.

• En affärsplan är ett dokument där du har skrivit ner vad du ska sälja och vilka dina kunder kommer att vara. På vilket sätt kommer du att nå ut och bli framgångsrik?
• En budget, här brukar man börja med kostnaderna för det närmaste året. Vad behöver du för att driva din verksamhet? Telefon, dator, lön m.m. Därefter får man fundera på hur mycket är det rimligt att man kommer att sälja första året. Man behöver ju minst gå plus minus noll med kostnader och intäkter. Detta är svårt att göra innan man startat men viktigt eftersom det prövar din idé. Är detta hållbart?

Mer om Hobbyverksamhet på Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/delningsekonomi/hobby.4.58d555751259e4d661680003940.html

Mer om att starta bolag på Bolagsverket:
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/enskild/starta

Har du hamnat i svårigheter med din bokföring?

Kanske provat att göra den själv och insett att något är fel eller saknas material, någon kanske hjälpt dig och det har blivit fel?

Ecomentum har lång erfarenhet av att hjälpa bolag som har problem.
När Ecomentum hjälper till att rätta det som blivit fel arbetar vi nära med dig som kund. Vi kommer tillsammans med dig att gå igenom och rätta till.

• För att göra det kommer du som kund att behöva göra saker som att leta upp försvunnet material och ta fram underlag av olika slag.
• Vi kommer att behöva en lagerlista och en inventarielista.
• Bank fullmakt till företagskontot och möjlighet att se bolagets skattekonto.
• Har du en handkassa måste vi tillsammans säkerställa att bokföringen över stämmer med verkligheten och du kommer att få hjälp att skaffa rutiner framåt.

Alla bolag är unika och vi kommer tillsammans med dig att göra allt vi kan för att det ska bli ordning igen.